జియో ఫీచర్డ్ ఫోన్ పేలుడు.. నాణ్యతలో తిరుగులేదన్న సంస్థ

Jio phone explodes while charging
 

Copyright © 2017 News

X

Share:

Facebook Twitter Google+ Digg